Search
  • Contact
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Duurzaamheid

Werken met duurzaamheid is hetzelfde als het nemen van verantwoordelijkheid voor de bedrijfsactiviteiten vanuit een breder perspectief – dit om rekening te houden met zowel de korte als de lange termijn gevolgen van de vandaag genomen beslissingen.

Duurzaamheidsbeleid

Coor neemt een verreikende verantwoordelijkheid op zich voor haar eigen bedrijfsvoering en de impact die deze op langere termijn hebben op alle mensen, het milieu en de samenleving als geheel. Uiteraard zijn alle operaties gebaseerd op naleving van de toepasselijke wetgeving, maar in veel contexten neemt Coor een grotere verantwoordelijkheid op zich.

Het duurzaamheidsbeleid omvat kwesties op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit.

Beleidsverklaring duurzaamheid

Coor’s ambitie is om het bedrijf voortdurend te ontwikkelen vanuit een  langetermijnperspectief om vandaag een winstgevende en gezonde onderneming te leiden zonder de kansen om dit in de toekomst te doen, in gevaar te brengen.

Dit betekent dat Coor ernaar streeft om te dienen als een goede bedrijfsburger, die niet alleen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen ontwikkeling, maar ook de impact ervan op alle mensen, het milieu en de samenleving.

Duurzaamheid van bedrijven

Bij Coor betekent bedrijfsduurzaamheid een ethisch verantwoorde en winstgevende ontwikkeling, die wordt bereikt door focus op prestaties, groei, kwaliteit en ontwikkeling.

Om daar te komen, moet Coor een concurrerende, professionele en waarde toevoegende dienstverlening bieden op basis van continu verbeterde prestaties. Dit zorgt voor een langdurige klantensamenwerking. Een scherpe focus op resultaten is belangrijk, evenals het respecteren van wetten en toepassen van goede zakelijke praktijken.

Sociale duurzaamheid

De algemene ambitie binnen het sociale domein is om te streven naar een betere samenleving door op te treden als een verantwoordelijke en respectvolle werkgever, die bijdraagt aan een betere sociale vooruitgang binnen de geografische regio waarin we actief zijn.

Dit zal worden bereikt door rekening te houden met de gelijke waarden en rechten van alle mensen en door alle medewerkers een goede, veilige, eerlijke en niet-discriminerende werkomgeving te bieden. Daarnaast is de ontwikkeling van medewerkers een prioriteit.

Milieuduurzaamheid

Het is onze taak om het milieu te beschermen door actief te proberen de milieu-impact van onszelf, onze klanten en hulpbronnen te verminderen. Dit geldt voor zowel de activiteiten die intern worden uitgevoerd als door onze leveranciers.