• Contact
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Duurzaamheid

Bij Coor hebben we oog voor duurzaamheid in al onze activiteiten.
We stellen duidelijke en meetbare doelen op het vlak van sociale en milieugerelateerde duurzaamheid, net zoals we dat altijd hebben gedaan op zakelijk vlak.

Ons doel is om een écht duurzaam bedrijf te worden.

Werken met duurzaamheid is hetzelfde als het nemen van verantwoordelijkheid voor de bedrijfsactiviteiten vanuit een breder perspectief – dit om rekening te houden met zowel de korte als de lange termijn gevolgen van de vandaag genomen beslissingen.

Duurzaamheidsbeleid

Coor neemt een verreikende verantwoordelijkheid op zich voor haar eigen bedrijfsvoering en de impact die deze op langere termijn hebben op alle mensen, het milieu en de samenleving als geheel. Uiteraard zijn alle operaties gebaseerd op naleving van de toepasselijke wetgeving, maar in veel contexten neemt Coor een grotere verantwoordelijkheid op zich.

Het duurzaamheidsbeleid omvat kwesties op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit.

Beleidsverklaring duurzaamheid

Coor’s ambitie is om het bedrijf voortdurend te ontwikkelen vanuit een  langetermijnperspectief om vandaag een winstgevende en gezonde onderneming te leiden zonder de kansen om dit in de toekomst te doen, in gevaar te brengen.

Dit betekent dat Coor ernaar streeft om te dienen als een goede bedrijfsburger, die niet alleen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen ontwikkeling, maar ook de impact ervan op alle mensen, het milieu en de samenleving.

We spenderen veel tijd op het werk, waar we een gezonde, gastvrije en goed functionerende omgeving willen ervaren. Tegelijkertijd wordt de samenleving geconfronteerd met uitdagingen op milieugebied en moeten we de hulpbronnen van de planeet behouden. Het is Coor's ambitie om aan bij te dragen aan beide vraagstukken.
Daarom is een duurzaamheidsperspectief opgenomen in alles wat we doen.

Bij Coor creëren we de beste werkomgevingen in Scandinavië & België: gelukkig, gezond en welvarend. Dit betekend dat wij de mens centraal stellen, en tegelijkertijd rekening houden met het milieu.

Innovatiekracht is onze hefboom voor duurzaamheid. Met een innovatieve aanpak en samenwerkingen met klanten, leveranciers en start-ups zijn wij voortdurend bezig oplossingen te vinden voor onopgeloste problemen. Onze doelen: tevreden klanten, betrokken medewerk(st)ers, meer inclusiviteit en een kleinere ecologische voetafdruk.

Ook helpen wij onze klanten hun doelen te bereiken. Onze diensten en aanbod vullen het zakelijke perspectief aan met ecologische en sociale duurzaamheid. Met goed onderhoud van eigendommen en oog op de lokale noden, verminderen we slijtage en verspilling van hulpbronnen en creëren we tegelijkertijd een betere werkomgeving. 
We bieden oplossingen met oog op gezondheid en het milieu. Met digitalisering en data-analyse optimaliseren we eigendommen en zorgen we ervoor dat we efficiënter met middelen omgaan. Zo creëren wij meerwaarde.

Onze medewerk(st)ers zijn onze belangrijkste hulpbron. Met de juiste training en het juiste materiaal creëren wij veilige, gezonde en efficiënte werkplekken voor zowel onze eigen medewerk(st)ers als die van onze klanten. We zijn er dan ook trots op dat we een integratiemotor zijn die mensen verwelkomen die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn.

Zo maken wij bij Coor uw werkplaats duurzamer. 

Langetermijndoelstellingen in drie dimensies

Coor streeft ernaar om verantwoord en duurzaam te ondernemen. Klanten, werknemers, eigenaren en andere belanghebbenden moeten erop kunnen vertrouwen dat Coor hun werkzaamheden professioneel, winstgevend, veilig en ook duurzaam zal uitvoeren.. 

Ons algemene doel is om een ​​succesvolle business te garanderen dat onze financiële doelstellingen haalt, zonder concessies te doen aan het sociale of milieugerelateerde aspect. We creëren waarde in drie dimensies en voor ons bij Coor zijn onze sociale en ecologische doelstellingen net zo belangrijk als onze zakelijke doelstellingen. Voor elke dimensie hebben we onze belangrijkste standpunten en doelstellingen gedefinieerd over de manier waarop we zaken moeten doen. Duurzaam ondernemen gaat voor ons over het nemen van lange termijn verantwoordelijkheid voor de activiteiten waarmee we bezig zijn.

Een globaal perspectief

Coor heeft hoge duurzaamheidsambities en een strategie die gebaseerd is op de principes van het UN Global Compact en de UN 17 Sustainable Development Goals (SDGs).
Het doel van de doelstellingen is om extreme armoede aan te pakken, ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de wereld terug te dringen, vrede en rechtvaardigheid te bevorderen en de klimaatcrisis tegen 2030 op te lossen. Coor wil dit belangrijke werk helpen bevorderen.

De afgelopen jaren heeft Coor haar ontwikkelingsinspanningen vooral gericht op acht van de UN Global Goals, omdat we op die gebieden de meeste middelen gebruiken en daardoor het grootste vermogen hebben om een ​​verschil te maken. In 2022 hebben we een uitgebreide evaluatie uitgevoerd van onze bijdrage aan de UN 17 Sustainable Development Goals. Uit de evaluatie bleek dat we ons op deze acht doelstellingen moeten blijven concentreren. Daarnaast hebben we ook doel nummer zeven, duurzame energie voor iedereen, toegevoegd aan de doelen waar we ons op richten. Nu de energievoorziening een steeds belangrijker onderwerp wordt, hebben we een groeiend dienstenportfolio van slimme energieoplossingen opgebouwd waarmee we op dit gebied een actievere bijdrage kunnen leveren.