Facility management team | Coor

Bedrijfscultuur

Actief werken aan een gemeenschappelijke bedrijfscultuur is belangrijk voor ons. Coor is werkzaam op verschillende locaties in verscheidene landen. Onze klanten verwachten een vergelijkbare aanpak met hetzelfde hoge niveau van kwaliteit.

Een gemeenschappelijk platform

Ongeacht welke taken ze uitvoeren, alle medewerkers binnen Coor hebben een gemeenschappelijk doel: uitstekende service bieden aan onze klanten. Een slimme aanpak is belangrijk en nadenken over hoe we beter kunnen zijn is noodzakelijk. Onze gezamenlijke ambitie is om onze dienstverlening aan onze klanten continu te verbeteren. Suggesties voor verbeteringen en nieuwe oplossingen is iets waar iedereen binnen Coor aan kan bijdragen.

Verbeteringen in onze bedrijfscultuur worden gemaakt op basis van onze drie leidende sterren en de gedragscode. Onze leidende sterren zijn onze waarden. Ze vormen de basis voor hoe we ons gedragen op het werk, zowel naar onze klanten als naar elkaar.

We zien verder, we luisteren en creëren succes

We zien verder: Verder kijken betekent opletten en weten hoe prioriteiten te stellen. We moeten een stap voor blijven om problemen te identificeren en op te lossen voordat ze daadwerkelijk ontstaan. Denk vooraf goed na.

We luisteren: We moeten openstaan voor opvattingen en ideeën over hoe we onszelf en onze werkwijze kunnen ontwikkelen of verbeteren. We moeten ervoor zorgen dat we berichten correct interpreteren.

We creëren succes: Succes genereren gaat over drive en het verlangen om te verbeteren. We krijgen simpelweg dingen voor elkaar. We zijn creatief en vinden oplossingen die slimmer en zuiniger zijn.

Veiligheid op de werkvloer

Coor hanteert een nultolerantie wat betreft ongevallen. Niemand die in opdracht werkt van Coor, mag het risico lopen op een letsel. Coor levert een breed aanbod aan diensten in verschillende omgevingen, wat betekent dat risico’s variëren, dus gezondheids- en veiligheidswerk moeten continue worden bijgestuurd aan alle verschillende omstandigheden. Om een hoog risico- en veiligheidsbewustzijn in het hele bedrijf te garanderen, heeft Coor een veiligheidsplatform geïmplementeerd, inclusief collectieve veiligheidsattitude – “Uw veiligheid is uw verantwoordelijkheid en de mijne”.

Al onze werknemers moeten de kennis en focus hebben om risico’s te voorkomen. Veiligheid staat permanent op de agenda’s van alle management- en operationele vergaderingen. Niet alleen om het risicobewustzijn van alle werknemers te vergroten maar ook zo het aantal ongevallen te verminderen.

Op alle werkplekken worden veiligheidsinspecties uitgevoerd. Het is van vitaal belang dat alle ongewenste incidenten worden gerapporteerd en geanalyseerd. Zo kunnen we eruit leren en de nodige acties ondernemen.

Gedragscode

In de gedragscode van Coor staat dat alle medewerkers de gedragsregels dienen te volgen. Het bevat de principes voor het omgaan met concurrentie, belangenconflicten, het milieu, de werkomgeving, arbeidsomstandigheden, vertrouwelijke informatie, geschenken en voordelen in zakelijke relaties van Coor en ons gedrag naar klanten en leveranciers.

In de gedragscode staat onder meer dat geen enkel personeelslid mag worden gediscrimineerd op basis van leeftijd, geslacht, religie, seksuele geaardheid, politieke opvattingen of etniciteit.

Schendingen van de gedragscode zijn niet toegestaan. Om dit mogelijk te maken, moet de gedragscode bekend zijn. Dit is de reden waarom Coor deze gedragscode toelicht aan alle werknemers op hun eerste werkdag bij Coor. Verder komt dit ook jaarlijks aan bod per nieuwsbrief of teammeetings door onze verschillende verantwoordelijken. Werknemers dienen ook te bevestigen dat ze de gedragscode hebben begrepen en akkoord zijn met de voorwaarden hiervan.

Coor heeft ook een systeem waarmee iedereen die bij Coor werkt, alle vermoedelijke inbreuken op de gedragscode anoniem kan melden.

Klokkenluidersportaal

In 2016 werd er binnen Coor een klokkenluidersportaal gelanceerd. Een webservice waarmee werknemers anoniem inbreuken op de gedragscode kunnen melden. Deze portal wordt onderhouden door een externe provider en is beschikbaar in verschillende talen. De geüploade rapporten worden versleuteld en anoniem doorgestuurd naar de juridische afdeling van Coor, die alle ontvangen meldingen zal onderzoeken.

Ook andere partijen die geen Coor-medewerker zijn, zoals klanten of leveranciers, kunnen vermoedelijke overtredingen van de Coor gedragscode melden.

Het klokkenluidersportaal is terug te vinden via onderstaande link:
https://report.whistleb.com.coor