• Contact
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Bedrijfscultuur

We werken actief aan een gemeenschappelijke bedrijfscultuur.
Coor is werkzaam op verschillende locaties in verscheidene landen.
Onze klanten verwachten een vergelijkbare aanpak met hetzelfde hoge kwaliteitsniveau.

Een gemeenschappelijk platform

Ongeacht de functie, alle medewerkers van Coor hebben één gemeenschappelijk doel: een uitstekende service bieden aan onze klanten.

Een slimme aanpak is belangrijk en nadenken over hoe we beter kunnen zijn is noodzakelijk. Onze gezamenlijke ambitie is onze dienstverlening continu te verbeteren. Suggesties voor verbeteringen en nieuwe oplossingen is iets waar iedereen binnen Coor aan kan bijdragen.

Verbeteringen in onze bedrijfscultuur worden gemaakt op basis van onze drie leidende sterren en de gedragscode. Onze leidende sterren zijn onze waarden. Ze vormen de basis voor hoe we ons gedragen op het werk; zowel naar onze klanten als naar elkaar toe.

We kijken verder, we luisteren en creëren succes

We kijken verder: Verder kijken betekent opletten en weten hoe prioriteiten te stellen. We moeten een stap voor blijven om problemen te identificeren en op te lossen voordat ze daadwerkelijk ontstaan. Denk altijd vooraf goed na.

We luisteren: We moeten openstaan voor opvattingen en ideeën over hoe we onszelf en onze werkwijze kunnen ontwikkelen of verbeteren. We moeten ervoor zorgen dat we berichten correct interpreteren.

We creëren succes: Succes genereren gaat over de drive en het verlangen om te verbeteren. We krijgen simpelweg dingen voor elkaar. We zijn creatief en vinden oplossingen die slimmer, efficiënter en zuiniger zijn.

Gedragscode

In de gedragscode van Coor staat dat alle medewerkers de gedragsregels dienen te volgen. Het bevat de principes voor het omgaan met concurrentie, belangenconflicten, het milieu, de werkomgeving, arbeidsomstandigheden, vertrouwelijke informatie, geschenken en voordelen in zakelijke relaties van Coor en ons gedrag naar klanten en leveranciers.

In de gedragscode staat onder meer dat geen enkel personeelslid mag worden gediscrimineerd op basis van leeftijd, geslacht, religie, seksuele geaardheid, politieke opvattingen of etniciteit.

Schendingen van de gedragscode zijn niet toegestaan. Om dit mogelijk te maken, moet de gedragscode bekend zijn. Dit is de reden waarom Coor deze gedragscode toelicht aan alle werknemers op hun eerste werkdag bij Coor. Verder komt dit ook jaarlijks aan bod per nieuwsbrief of teammeetings door onze verschillende verantwoordelijken. Werknemers dienen ook te bevestigen dat ze de gedragscode hebben begrepen en akkoord zijn met de voorwaarden hiervan.

Coor heeft ook een systeem waarmee iedereen die bij Coor werkt, alle vermoedelijke inbreuken op de gedragscode anoniem kan melden.