• Contact
 • Language / Site

  Languages

  Sites

Gezondheid en veiligheid

Alle medewerkers dienen in een goede en veilige omgeving te werken. De gezondheids- en veiligheidsactiviteiten van Coor zijn gebaseerd op geïdentificeerde risico's en algemene wettelijke vereisten. Deze dekken risico's die verband houden met de fysieke en psychosociale werkomgeving.

Een veilige werkplek

Coor hanteert een nultolerantie wat betreft ongevallen. Niemand die in opdracht werkt van Coor, mag het risico lopen op een letsel.

Coor levert een breed aanbod aan diensten in verschillende omgevingen, wat betekent dat risico’s variëren, dus gezondheids- en veiligheidswerk moeten continue worden bijgestuurd aan alle verschillende omstandigheden.
Om een hoog risico- en veiligheidsbewustzijn in het hele bedrijf te garanderen, heeft Coor een veiligheidsplatform geïmplementeerd, inclusief collectieve veiligheidsattitude – Uw veiligheid is uw én mijn verantwoordelijkheid.

Al onze werknemers moeten de kennis en focus hebben om risico’s te voorkomen. Veiligheid staat permanent op de agenda’s van alle management- en operationele vergaderingen. Niet alleen om het risicobewustzijn van alle werknemers te vergroten maar ook zo het aantal ongevallen te verminderen.

Op alle werkplekken worden veiligheidsinspecties uitgevoerd. Het is van vitaal belang dat alle observaties en ongewenste incidenten worden gerapporteerd en geanalyseerd. Zo kunnen we eruit leren en de nodige acties ondernemen.

 • Denk na voordat je iets doet: Voordat wij aan een opdracht beginnen brengen we eerst de mogelijke risico's in kaart.
 • Bescherm uzelf: Wij gebruiken altijd de persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Meld incidenten: Risicowaarnemingen, incidenten, persoonlijke letsels en onveilig gedrag melden wij altijd.
 • Herinner elkaar: We herinneren elkaar eraan hoe belangrijk het is om in ons dagelijks werk aandacht te besteden aan veiligheid.

Hoe we werken met veiligheid

Bij Coor werken onze leiders op basis van vier gedeelde aandachtsgebieden die ons helpen onze visie van nul blessures te bereiken.

 • Leiderschap en gedrag: Bij Coor besteden we veel aandacht aan het voorkomen van risico's en het creëren van een veilige werkomgeving.
 • Organisatie en netwerk: Interne HSEQ*-organisatie met toegewijde middelen, die zorgt voor kennisdeling en uitwisseling van beste praktijken tussen alle coördinatoren.
 • Opvolging en analyse: We volgen en analyseren de rapportage op alle niveaus.
 • Duidelijke processen en instructies: Voor alle trainingen en veilige werkmethoden.

*HSEQ: Health, Safety, Environment and Quality

Rapportage

Rapportage is een van de hoekstenen van ons veiligheidswerk. Het melden en onderzoeken van incidenten, persoonlijke letsels, bijna-ongevallen en risicowaarnemingen zijn belangrijke componenten van het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk. Coor gebruikt de US OSHA*-classificaties en definities als richtlijn.

*US OSHA: Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration

Klokkenluidersportaal

In 2016 werd er binnen Coor een klokkenluidersportaal gelanceerd. 
Dit is een webservice waarmee werknemers anoniem inbreuken op de gedragscode kunnen melden.

Deze portal wordt onderhouden door een externe provider en is beschikbaar in verschillende talen. De geüploade rapporten worden versleuteld en anoniem doorgestuurd naar de juridische afdeling van Coor, die alle ontvangen meldingen zal onderzoeken.

Ook andere partijen die geen medewerker zijn, zoals klanten of leveranciers, kunnen overtredingen van de Coor gedragscode melden.

Het klokkenluidersportaal is terug te vinden via onderstaande link:
WhistleB, Klokkenluidersregeling