• Contact
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Sociale duurzaamheid

De algemene ambitie binnen het sociale domein is om te streven naar een betere samenleving door op te treden als een verantwoordelijke en respectvolle werkgever, die bijdraagt aan een betere sociale vooruitgang binnen de geografische regio waarin we actief zijn.

Passion for People

Respect voor de gelijke waarde en rechten van alle mensen is voor Coor fundamenteel. Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent voor ons het nemen van verantwoordelijkheid als werkgever en het betrokken zijn bij sociale ontwikkeling op lokaal niveau.

Betrokkenheid van medewerk(st)ers

Coor's medewerk(st)ers hebben een sterke drive om onze dienstverlening aan de klant voortdurend te verbeteren. Gekoppeld aan een gestructureerd innovatieproces maakt deze sterk ontwikkelde verbeteringscultuur het mogelijk om geïdentificeerde verbeteringen te realiseren. Om het volledige potentieel van onze medewerk(st)ers te benutten is het essentieel dat iedereen weet dat ze gezien worden, dat ze ertoe doen en dat ze een verschil maken voor Coor. Bij Coor noemen we onze inspanningen om medewerkersbetrokkenheid te vergroten 'Passie for People'.

Lees het diversiteits- en inclusiebeleid van Coor

Lees het mensenrechtenbeleid van Coor

Coor viert medewerk(st)ers

Coor streeft ernaar verantwoordelijkheid te garanderen in alle stadia van onze waardeketen. Onze groepen belanghebbenden moeten erop kunnen vertrouwen dat de goederen en diensten die Coor levert afkomstig zijn uit waardeketens die de mensenrechten en arbeidsrechten waarborgen.

Het op deze website gepubliceerde rapport is Coor's beschrijving van ons werk op het gebied van mensen- en arbeidsrechten. Met dit rapport willen we transparant zijn en al onze belanghebbenden inzicht geven in onze activiteiten en ons streven naar duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en ethische bedrijfspraktijken. Met dit rapport hopen we een dieper inzicht te geven in de waarden, principes en inspanningen van ons bedrijf om bij te dragen aan een duurzame toekomst. We zijn trots op de inspanningen die we leveren op het gebied van transparantie en verantwoording, en we hopen dat dit rapport nuttig zal zijn voor u als stakeholder.

Dit specifieke rapport verschijnt eind eerste helft 2023 en past in de ambitie van Coor voor meer transparantie en voorbereiding op de toenemende rapportageverplichtingen. Delen van de inhoud zullen worden opgenomen in het jaarverslag van de groep om de voortgang te beschrijven en de noodzaak voor een afzonderlijk rapport in de toekomst zal worden geëvalueerd.

Een veilige werkomgeving

Alle medewerk(st)ers moeten in een goede en veilige omgeving kunnen werken, zowel fysiek als psychosociaal. De inspanningen van Coor om de gezondheid en veiligheid te bevorderen zijn gebaseerd op geïdentificeerde risico’s en algemene wettelijke vereisten. Het gezondheids- en veiligheidsbeheer van Coor is goed geïmplementeerd, wordt bestuurd door het uitvoerend managementteam en wordt voortdurend ontwikkeld via het Gezondheids- en Veiligheidscomité, dat bestaat uit de nationale en groepsgezondheids- en veiligheidsmanagers. Het uitvoerend managementteam en de nationale managementteams nemen deel aan veiligheidsinspecties op verschillende gebieden om risico's te identificeren. Dit is een zeer belangrijke en gewaardeerde inspanning.

Wij streven naar gedeelde verantwoordelijkheid, die wordt bereikt door gezondheid en veiligheid op het werk als een gemeenschappelijke waarde te beschouwen. Arbeidsveiligheid is een zaak van mij, van jou en van ons als team.

Bij Coor leven we volgens een fundamentele regel: “Als we het werk niet veilig kunnen doen, zullen we het helemaal niet doen.”

Er wordt systematisch en voortdurend gewerkt aan het verder versterken van de veiligheidscultuur binnen de werkomgeving en het bereiken van vastgestelde doelstellingen door middel van opleidingsinitiatieven en campagnes. Een voorbeeld hiervan zijn de Life Saving Rules van Coor, waarover je hieronder meer kan lezen.

Alle medewerk(st)ers worden aangemoedigd om waargenomen risico's te melden. Risicowaarnemingen, incidenten en letsels worden direct aan de betreffende leidinggevende gerapporteerd, waarna een opvolging en analyse van preventieve maatregelen plaatsvindt.

De resultaten helpen ons om activiteiten te identificeren waar behoefte is aan training en preventieve maatregelen. De meest voorkomende categorieën van gemelde verwondingen waren vallen van dezelfde hoogte, vallen van grote hoogte en steek-/snijwonden.

Voorbeelden van initiatieven

  • Operationele monitoring van veiligheidsinspecties, risico-onderzoeken en beoordeling van letsels om gerichte risicopreventieactiviteiten te ontwikkelen
  • Escalatieprocessen voor het omgaan met blessures in alle landen
  • Samenwerking met klanten op het gebied van veiligheidsinspecties, trainingen en leveranciersbijeenkomsten
  • Interne en externe audits conform de ISO 45001:2018 gezondheids- en veiligheidsnorm

Coor zal haar opleidingsactiviteiten voortzetten om het niveau van de veiligheidscultuur in het bedrijf te verhogen en om een ​​gemeenschappelijke visie en een verbeterde veiligheidscultuur in onze dagelijkse activiteiten te bewerkstelligen.

Coor's Life Saving Rules

Als de regels worden nageleefd, kunnen ernstige incidenten en verwondingen worden vermeden en kunnen levens gered worden.

Coor's Life Saving Rules zijn te vergelijken met een Gedragscode voor gezondheid en veiligheid. De regels zijn gebaseerd op de meest voorkomende risico's en verwondingen die we tegenkomen bij Coor's activiteiten en helpen ons te begrijpen hoe we moeten handelen in situaties waarin er een risico op letsel bestaat.
Coor's Life Saving Rules gaan over vallen, werken op hoogte, vallende voorwerpen, verkeerssituaties, energie-isolaties, vreemde stoffen, extreme hitte en bedreigingen.

Coor Society Program 

Bij Coor geloven we in bijdragen aan de samenlevingen waarin we actief zijn. Coor Society Program helpt duurzame ontwikkeling te bevorderen door de integratie van nieuwe werknemers te vereenvoudigen en degenen te helpen die hulp en ondersteuning nodig hebben.
Om deze doelstelling te realiseren voert elk land zijn eigen initiatieven via lokale netwerken. Enkele van de lopende projecten zijn onder meer: ​​taalcursussen voor werknemers die onlangs in het land zijn aangekomen, mogelijkheden voor Coor-werknemers om naast hun werk deel te nemen aan vervolgopleidingen, mentorschap voor ondernemers in voorstedelijke gebieden, hulp om langdurig werklozen voor langere tijd aan de arbeidsmarkt te laten deelnemen en hulp bij huiswerk voor kinderen en jongeren in achterstandswijken.