• Contact
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Coor Privacy policy

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u te helpen begrijpen welke informatie we verwerken en waarom we deze verwerken. We hebben deze updates doorgevoerd omdat de nieuwe gegevensbeschermingsregelgeving (GDPR) op 25 mei in werking is getreden in de Europese Unie / EER.

Toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn gegevens die u verstrekt bij het invullen van een contactformulier of inschrijfformulier op de websites van Coor. Het is uw volledige naam, e-mailadres en uw telefoonnummer of postadres (indien van toepassing).

Wat is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om marketing- en communicatiemateriaal te sturen; zoals persberichten, nieuws, trends, uitnodigingen voor events en nieuwsbrieven. We gebruiken persoonlijke gegevens ook om persoonlijk contact met u op te nemen als u een contactformulier heeft ingevuld.

Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens?

Onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming voor de verwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@coor.com.

Informatie over het verwerken van uw persoonlijke gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang. Het aantal personen dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt. Alleen personen die de website van Coor beheren die u hebt bezocht en / of die uw persoonlijke gegevens moeten verwerken in overeenstemming met de bovenstaande doeleinden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met andere bedrijven van de Coor Group en leveranciers en zakenpartners die namens ons diensten of ontwikkeling uitvoeren.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar een derde land, dat wil zeggen een niet-EU / EER-land, in combinatie met Coor's gebruik van de cloudgebaseerde services Office 365 geleverd door Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

Wanneer Microsoft Office 365-services levert, beheert Microsoft klantgegevens (zoals e-mail, bestanden) in datacenters in de EU (momenteel: Dublin (Ierland) en Amsterdam (Nederland)). Als integraal onderdeel van de Office 365-services kunnen bepaalde beperkte persoonlijke gegevens (zoals e-mailadressen) echter ook worden verwerkt in de Verenigde Staten).

Om te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten, heeft Coor een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Microsoft en ook standaard contractuele clausules ("EU-modelclausules") met Microsoft. Alle Microsoft-onderaannemers die persoonlijke gegevens verwerken in verband met de Office 365-services, zijn door Microsoft vastgelegd in overeenstemming met artikel 11 van de EU-modelclausules.