Search
  • Contact
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Project Management

Coor begeleidt u tijdens uw renovatie, verbouwings- of nieuwbouwproject.
Wij ondersteunen u op vlak van ontwerp samen met uw of onze architect, maken een budget op en begeleiden u in de uitvoeringsfase - zowel op technisch als financieel vlak.

Kennismaking en begeleiding in de conceptfase

Onderling vertrouwen is essentieel bij elke samenwerking, en daarom starten wij ieder project met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Op deze manier worden wensen en verwachtingen duidelijk op esthetisch vlak, maar ook op gebied van financiële impact, timing en locatie.

Wij doorlopen samen het volledige bouwproces.

Kostenraming

Wij maken volgens een aantal fasen (ontwerp, aanbesteding, uitvoering en nazorg) een eerste financiële raming op.

Overzicht

Heeft u beslist om met Coor uw project te ontwikkelen?

Wij maken alvast een eerste overzichtsplanning op voor de uitvoering van de werken.

Aanvragen en vergelijken van offertes

Op basis van de goedgekeurde documenten/plannen vragen wij bij verschillende partijen offertes per discipline op en maken hiervan een vergelijkingstabel op. Uiteraard kunnen te allen tijde de nodige aanpassingen qua afwerking, materialen, kleuren door u aangebracht worden.

Op basis van uw definitieve beslissing wordt een overzicht gemaakt van alle aankopen en wordt met u afgetoetst of het project binnen het vooropgestelde budget kan gerealiseerd worden.

Controle op uitvoering van de werken en facturen

Wij volgen dagelijks de werken op en sturen bij waar nodig.
Wekelijks worden werfvergaderingen georganiseerd met alle betrokken partijen.
Wij controleren alle facturen en afrekeningen van de aannemers en houden u op de hoogte van de financiële situatie van uw project.

Oplevering

Uw project nadert het einde?

Wij zorgen voor de oplevering van de werken, maken een opmerkingslijst en zorgen dat alle niet-conform uitgevoerde werken bijgestuurd worden om het beoogde kwaliteitsniveau te behalen.

Nazorg

Wij zorgen voor het postinterventie- en as-builtdossier, zodat u zorgeloos het project in gebruik kan nemen.

Project Management

Ontdek in onze brochure hoe Coor in jouw onderneming een meerwaarde kan betekenen.