Search
  • Contact
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Industrial services

Coor voorziet en ontwikkelt de diensten nodig voor een efficiënte, veilige en flexibele productie.

Productieservice op maat

We passen onze oplossingen aan op basis van individuele klantenbehoeften. Ons doel is om services te leveren die bijdragen aan een hoge toegankelijkheid en geoptimaliseerd gebruik in de faciliteiten van onze klanten.
Dit bereiken we door preventief en correctief onderhoud.

Productieservice gekenmerkt door inzet, veiligheid en kwaliteit

Coor is een servicebedrijf dat gekenmerkt is door een scherpe klantgerichtheid, hoge servicecontent en gestructureerd innovatiewerk.
Gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit staan centraal bij Coor, en wij streven naar een nultolerantie wat betreft arbeidsongevallen.

Met Coor als uw partner krijgt u toegang tot een competente en veilige dienstverlener met geavanceerde systemen en methoden. Sinds een aantal jaren ontwikkelen we eigen systemen en processen, maar ook met klant-specifieke onderhoudssystemen gaan we probleemloos aan de slag.

Het is een gegeven dat onze werknemers de certificering en training hebben gekregen die nodig zijn om in een productie-omgeving te werken.

Ook voldoen al onze activiteiten aan de milieu- en kwaliteitscertificering onder ISO-normen. 

Reinigingsonderhoud van productie-installaties

Het reinigingsonderhoud van de productie-installaties is een noodzakelijk verlengstuk van de productie. Zonder dit onderhoud kan haar continuïteit en kwaliteit niet worden gegarandeerd. Voor alle opdrachten passen wij dezelfde systematiek toe als deze die wij hanteren bij het technisch onderhoud van installaties waarvan de hoogste kwaliteit wordt vereist: planning en organisatie van de werken, werkmethodes, opmaak risico analyses, supervisie en controle van de resultaten, het - klaar voor productie - afleveren van het machine park, alles verloopt analoog. 

Door onze jarenlange ervaring leveren we reeds bij diverse klanten een functioneel reinigingsonderhoud aan, die zowel de productie als de kwaliteit optimaliseert. Wij passen ons aan, aan uw productie en organisatie en wij kunnen in tandem werken met uw technische dienst. Niet alleen een perfecte uitvoering van het reinigingsonderhoud is voor ons belangrijk. Wij streven naar integratie binnen uw proces. Wij meten de kwaliteit van onze diensten, rapporteren u hierover in stuurgroep meetings én volgen de kosten nauwgezet op.

Graag denken we samen met u mee over oplossingen en verbeteringen, die uw competitiekracht zullen verhogen. Een bestaand of nieuw onderhoudsprogramma kunnen totaal afzonderlijk worden georganiseerd, onze aanpak blijft dezelfde: voorbereiding, planning, organisatie, supervisie en controle staan in voor een vlekkeloze afhandeling van de werken.

Opmaak onderhoudsprogramma’s

Zowel preventief als correctief onderhoud vereisen een programma, een takenpakket met daaraan gekoppeld een planning. Programma’s opstellen begint met een BOM of Bill Of Materials (stukkenlijst). Eens deze klaar is, worden alle taken gedefinieerd. Taken zijn activiteiten die worden uitgevoerd door een bepaald persoon, volgens een specifieke methode met de daarvoor nodigde middelen. Ze worden herhaald volgens een vooropgestelde frequentie en dit op een welbepaald tijdstip. Ze dienen te beantwoorden aan de vereiste normen qua veiligheid, milieu en kwaliteit van het resultaat. Frequentie en tijdstip vormen de basis voor het opstellen van een planning van de werken. Al deze ingrediënten gaan in een database en het onderhoudsprogramma is klaar voor gebruik.

Reinigen hoog- en laagspanningscabines

De kwaliteit van de toegevoerde lucht is van vitaal belang. Vervuilde elektrische installaties veroorzaken op termijn pannes, kortsluitingen met mogelijke productiestilstanden en zelfs brandgevaar tot gevolg. Dit werk wordt uitgevoerd door specialisten met de vereiste opleidingen in het vak en op gebied van veiligheid.

Industrial services

Ontdek in onze brochure hoe Coor in jouw onderneming een meerwaarde kan betekenen.