• Contact
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Coor's Science-Based Targets werden goedgekeurd!

We zijn erg trots u te mee te delen dat Coor’s emissiereductie-doelstellingen werden goedgekeurd volgens het Science Based Target-initiatief, in overeenstemming met de vereiste niveau’s om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te behalen.

De doelstellingen met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen door Coor’s activiteiten (scopes 1 en 2), zijn in lijn met de nodige reducties om de opwarming van de aarde tot 1.5°C te behouden.
De meest recente klimaatwetenschap heeft ons geleerd dat dit nodig is om de meest schadelijke effecten van klimaatveranderingen te voorkomen.

Bovendien voldoet Coor’s doelstelling met betrekking tot de emissies uit de waardeketen (scope 3) aan de SBT’s criteria, wat betekent dat ze in overeenstemming zijn met de huidige praktijken.

“Coor versterkt voortdurend de duurzaamheidscultuur, wat we zien als een manier om het bedrijf ‘toekomstbestendig’ te maken”, aldus AnnaCarin, CEO & President bij Coor.

Hier deel van uitmaken is iets waar iedereen bij Coor trots op mag zijn. We zullen doorgaan met het opvolgen en communiceren over onze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen.