• Contact
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Net Zero 2040 gevalideerd door derde partij

Het Science Based Target-initiatief (SBTi) heeft ons plan om tegen 2040 net zero broeikasgasemissies te bereiken beoordeeld, en gevalideerd dat onze initiatieven voldoen aan de op bewijs beoordeelde vereisten om het doel te bereiken.

Het bereiken van netto nul uitstoot is de meest ambitieuze klimaatdoelstelling dat een bedrijf momenteel kan ondernemen. Volgens de norm van de SBTi moeten aangesloten bedrijven het doel uiterlijk in 2050 bereiken.

“Het feit dat onze Net-Zero doelstelling is gevalideerd door een derde partij, toont eens te meer aan dat onze duurzaamheidsstrategie zich richt op de juiste zaken. Dit is één van de acties die we ondernemen om ons bedrijf klaar te maken voor de toekomst en onze marktleidende positie in Facility Management in Scandinavië te behouden”, legt AnnaCarin Grandin, CEO & President van Coor, uit.

Onze klimaatdoelstelling op lange termijn is om de absolute uitstoot van broeikasgassen in scope 1, 2 en 3 tegen 2040 met 90% te verminderen ten opzichte van basisjaar 2018.
Alle resterende emissies binnen onze waardeketen zullen worden geneutraliseerd met een equivalente hoeveelheid kooldioxideverwijderingen – afgezien van de beperking van de waardeketen. Dit omvat ook activiteiten die de uitstoot van broeikasgassen vermijden of verminderen, alsook activiteiten die broeikasgassen uit de atmosfeer verwijderen en opslaan.

“We zijn aan dit traject begonnen; inclusief de elektrificatie van ons wagenpark, door gebruik te maken van fossielvrije elektriciteit en leveranciers te kiezen die onze ambitieuze klimaatdoelen delen.
Maar we weten ook dat er een nog grotere transitie in het verschiet ligt. Er zal veel van ons bedrijf gevraagd worden, maar ook van onze klanten, leveranciers en de samenleving algemeen. We moeten allen samenwerken als we de doelstelling van 1,5°C willen behalen”, licht AnnaCarin Grandin toe.

Als onderdeel van onze klimaatdoelstellingen op korte termijn, heeft Coor zich ertoe verbonden om de absolute uitstoot van broeikasgassen in scope 1 en 2 tegen 2030 met 75% te verminderen ten opzichte van het niveau van basisjaar 2018.
We hebben ook een doelstelling vastgelegd waarin staat dat 75% van de uitstoot van ingekochte goederen en diensten, transport en distributie afkomstig moet zijn van leveranciers waarvan de klimaatdoelstellingen werden gevalideerd door de SBTi.

“Coor is een bedrijf die inspeelt op verandering, met een diepgewortelde passie en bereidheid om duurzame services op lange termijn te bieden. We dagen onszelf voortdurend uit om manieren te vinden die de klimaatimpact beperken in alles wat we doen; van transport van goederen en diensten, tot het ontwikkelen van optimaal klimaatslimme diensten. Hier hebben we een aanzienlijk voordeel, als gevolg van gevestigde samenwerkingen met innovatieve start-ups en onze bekendheid met het omarmen van nieuwe technologie. We gebruiken bijvoorbeeld AI al dagelijks op verschillende gebieden in onze activiteiten”, besluit AnnaCarin Grandin.