• Contact
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Coor engageert zich tot Net-Zero tegen 2040

Parallel aan het richten op acties om Net-Zero tegen 2040 te behalen, hebben de officiële validatie door derden geïntroduceerd via het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Dit zorgt ervoor dat onze inspanningen in overeenstemming zijn met wat volgens de wetenschap nodig is om dit doel te bereiken.

"Het is echt geweldig dat we een doel hebben gesteld dat tien jaar eerder wordt bereikt dan de officiële standaard vereist. Tegelijkertijd geeft dit ons een verdere bevestiging dat onze duurzaamheidsstrategie, onze visie om een echt duurzaam bedrijf te worden, volledig ondersteunt", legt AnnaCarin Grandin, President en Group CEO bij Coor, uit.

De nieuwe doelstelling betekent dat de activiteiten van Coor tegen 2040 geen broeikasgasemissies zullen genereren, terwijl de uitstoot van broeikasgassen uit de hele waardeketen met 90% zal zijn gedaald in vergelijking met 2018.
Energie- en materiaalstromen zullen tegen deze datum volledig circulair zijn en de emissies van restaurantactiviteiten zullen ook sterk verminderen, wat hoge verwachtingen van voortdurende innovatie impliceert.
De resterende CO₂ -uitstoot wordt dan klimaatcompensatie.

Coor’s klimaatdoelstellingen op korte termijn werden al gevalideerd
Coor’s korte-termijn klimaatdoelstellingen werden reeds goedgekeurd door de SBTi. Dit betekent dat we in 2030 onze broeikasgasemissies binnen Scope 1 & 2 met 75% zullen verminderen ten opzichte van het niveau in 2018.
Om dit te bereiken, hebben we als doelstelling een wagenpark zonder fossiele brandstoffen, en het gebruik van elektriciteit opgewekt door hernieuwbare energiebronnen.
Coor heeft ook besloten dat 75% van de emissies van het bedrijf onder Scope 3 uiterlijk in 2026 afkomstig zal zijn van leveranciers waarvan de klimaatdoelstellingen uiterlijkin 2026 door SBTi zijn goedgekeurd.
Daarnaast moeten de emissies van voedingsmiddelen en dranken tegen 2025 met 30% [kg CO2e/kg aangekochte grondstoffen] zijn verminderd ten opzichte van het referentiejaar 2018.

"Sinds onze korte-termijn klimaatdoelstellingen in april 2022 werden goedgekeurd door het Science Based Target-initiatief, hebben we gewerkt aan het vinden van een mogelijke langetermijnoplossing. We richten ons op het doel om Net-Zero te bereiken. Deze verschuiving vormt een aanzienlijke uitdaging, maar is noodzakelijk voor  het veiligstellen van ecologisch verantwoorde groei op lange termijn," legt Maria Ekman, hoofd van Group Sustainability bij Coor, uit.

Op wetenschap gebaseerde doelstellingen laten zien hoeveel en hoe snel de uitstoot van broeikasgassen moet verminderd worden om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen.
De basis is het Akkoord van Parijs van 2015, een wereldwijd akkoord om de opwarming van de aarde sterk af te remmen en te streven naar 1,5°C.  Om dit te bereiken, moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 worden gehalveerd en tegen 2050 worden geëlimineerd. Lees hier meer over het Science Based Target-initiatief en zijn activiteiten