• Contact
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Opmaak onderhouds- programma's

Zowel preventief als correctief onderhoud vereisen een programma - een takenpakket met daaraan gekoppeld een planning.

Programma’s opstellen begint met een BOM of Bill Of Materials (stukkenlijst). Eens deze klaar is, worden alle taken gedefinieerd.

Taken zijn activiteiten die worden uitgevoerd door een bepaald persoon, volgens een specifieke methode met de daarvoor nodigde middelen. Ze worden herhaald volgens een vooropgestelde frequentie en dit op een welbepaald tijdstip. Ze dienen te beantwoorden aan de vereiste normen qua veiligheid, milieu en kwaliteit van het resultaat.

Frequentie en tijdstip vormen de basis voor het opstellen van een planning van de werken. Al deze ingrediënten gaan in een database en het onderhoudsprogramma is klaar voor gebruik.