• Contact
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Reinigingsonderhoud van productie-installaties

Het reinigingsonderhoud van de productie-installaties is een noodzakelijk verlengstuk van de productie.
Zonder dit onderhoud kan haar continuïteit en kwaliteit niet worden gegarandeerd.

Voor alle opdrachten passen wij dezelfde systematiek toe als deze die wij hanteren bij het technisch onderhoud van installaties waarvan de hoogste kwaliteit wordt vereist:

  • Planning en organisatie van de werken
  • Werkmethodes
  • Opmaak risico-analyses
  • Supervisie en controle van de resultaten
  • Het - klaar voor productie - afleveren van het machine park

Alles verloopt analoog. 

Door onze jarenlange ervaring leveren we reeds bij diverse klanten een functioneel reinigingsonderhoud aan, die zowel de productie als de kwaliteit optimaliseert. Wij passen ons aan aan uw productie en organisatie, en kunnen in tandem werken met uw technische dienst.

Niet alleen een perfecte uitvoering van het reinigingsonderhoud is voor ons belangrijk; wij streven naar integratie binnen uw proces.
Wij meten de kwaliteit van onze diensten, rapporteren u hierover in stuurgroep meetings én volgen de kosten nauwgezet op.

Graag denken we samen met u mee over oplossingen en verbeteringen, die uw competitiekracht zullen verhogen. Een bestaand of nieuw onderhoudsprogramma kunnen totaal afzonderlijk worden georganiseerd, onze aanpak blijft dezelfde: voorbereiding, planning, organisatie, supervisie en controle staan in voor een vlekkeloze afhandeling van de werken.