• Contact
  • Language / Site

    Languages

    Sites

Gebouwbeheer

Veel niet-productiegebonden installaties worden enkel symptomatisch behandeld, waardoor ingrepen soms pas gebeuren wanneer het probleem reeds te ver gevorderd is.
Ook hier is preventief tewerk gaan aan de orde.

Contact

Concrete activiteiten in dit gamma zijn:

  • Opknapwerken en herschilderen van gebouwen en machines
  • Preventief onderhoud op sanitaire installaties
  • Aanbrengen van weg- en zonemarkeringen
  • Ondersteuning bij het wegwerken van incidentmeldingen

De werken kunnen worden ingepland ter aanvulling van een bestaand onderhoudsprogramma, of kunnen totaal afzonderlijk worden georganiseerd.

In beide gevallen blijft onze aanpak hetzelfde: voorbereiding, planning, organisatie, supervisie en controle staan in voor een vlekkeloze afhandeling van elke opdracht.

We hebben een kwaliteitsgericht beheer, garanderen een grote flexibiliteit en zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen.